top of page
central-park.jpg

SCREENLINE

screenline-logo.png

ScreenLine® – System MB (điện với động cơ)

Hệ thống hoàn toàn mới được phát triển để tích hợp với kính hộp 2 lớp và 3 lớp.

Các đặc tính cơ và điện mới đã mở ra một kỷ nguyên mới của rèm cửa bằng kính cách nhiệt.

system-m.png
system-mb-video.jpg

Rèm Screenline có thể điều khiển bằng công tắc rèm trên tường hoặc điều khiển từ xa

abelka nuovo
abelka nuovo

press to zoom
Merten
Merten

press to zoom
Jung
Jung

press to zoom
abelka nuovo
abelka nuovo

press to zoom
1/4

SL20/22MB

Hệ thống: Rèm trong kính hộp dùng động cơ 

Chức năng: nâng / hạ / quay

Chiều rộng: 300 ~ 2000mm
Chiều cao: 300 ~ 2600mm

Diện tích tối đa: 4 m² (nâng / hạ / quay)

                               -4.01 m² - 5.2 m² (chỉ quay)

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 20 22MB

rộng 300 - 350 mm = cao đến 1670 mm*

rộng 351 - 400 mm = cao đến 2020 mm*

rộng 401 - 2000 mm = cao đến 2600 mm

*được khóa đến chiều cao 2600 mm (chỉ quay)

Bảng kỹ thuật SL20MB:

Bảng kỹ thuật SL22MB:

SL27/29/32MB

Hệ thống: Rèm trong kính hộp dùng động cơ 

Chức năng: nâng / hạ / quay

Chiều rộng: 320 ~ 3000mm
Chiều cao: 300 ~ 3000mm

Diện tích tối đa: 5.25 m² (nâng / hạ / quay)

                               -5.26 m² - 9 m² (chỉ quay)

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 27 29  32MB

rộng 320 - 389 mm = cao đến 3000 mm (chỉ quay)

rộng 390 - 419 mm = cao đến 1000 mm*

rộng 420 - 449 mm = cao đến 1600 mm*

rộng 450 - 599 mm = cao đến 2100 mm*

rộng 600 - 3000 mm = cao đến 3000 mm

*được khóa đến chiều cao 3000 mm (chỉ quay)

Bảng kỹ thuật SL27MB:

Bảng kỹ thuật SL29MB:

Bảng kỹ thuật SL32MB:

bottom of page