top of page
central-park.jpg

SCREENLINE

screenline-logo.png

ScreenLine® – System MB (điện với động cơ)

Hệ thống hoàn toàn mới được phát triển để tích hợp với kính hộp 2 lớp và 3 lớp.

Các đặc tính cơ và điện mới đã mở ra một kỷ nguyên mới của rèm cửa bằng kính cách nhiệt.

system-m.png
system-mb-video.jpg

Rèm Screenline có thể điều khiển bằng công tắc rèm trên tường hoặc điều khiển từ xa

SL20/22MB

Hệ thống: Rèm trong kính hộp dùng động cơ 

Chức năng: nâng / hạ / quay

Chiều rộng: 300 ~ 2000mm
Chiều cao: 300 ~ 2600mm

Diện tích tối đa: 4 m² (nâng / hạ / quay)

                               -4.01 m² - 5.2 m² (chỉ quay)

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 20 22MB

rộng 300 - 350 mm = cao đến 1670 mm*

rộng 351 - 400 mm = cao đến 2020 mm*

rộng 401 - 2000 mm = cao đến 2600 mm

*được khóa đến chiều cao 2600 mm (chỉ quay)

Bảng kỹ thuật SL20MB:

Bảng kỹ thuật SL22MB:

SL27/29/32MB

Hệ thống: Rèm trong kính hộp dùng động cơ 

Chức năng: nâng / hạ / quay

Chiều rộng: 320 ~ 3000mm
Chiều cao: 300 ~ 3000mm

Diện tích tối đa: 5.25 m² (nâng / hạ / quay)

                               -5.26 m² - 9 m² (chỉ quay)

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 27 29  32MB

rộng 320 - 389 mm = cao đến 3000 mm (chỉ quay)

rộng 390 - 419 mm = cao đến 1000 mm*

rộng 420 - 449 mm = cao đến 1600 mm*

rộng 450 - 599 mm = cao đến 2100 mm*

rộng 600 - 3000 mm = cao đến 3000 mm

*được khóa đến chiều cao 3000 mm (chỉ quay)

Bảng kỹ thuật SL27MB:

Bảng kỹ thuật SL29MB:

Bảng kỹ thuật SL32MB:

bottom of page