top of page
9996669v2.jpg
2560px-WAREMA_logo.svg.png

Rèm Cuốn

22925v7.jpg
 • Chiều rộng (max.): 3000mm

 • Chiều cao (max.): 3250 mm

 • Diện tích (max.): 7 m²

 • Đùng được cơ hay điện

 • Các bộ phận bằng nhôm có sẵn 12 màu hấp dẫn và 5 bề mặt khác nhau

Rèm Chống Nắng

24237v8.jpg
 • Chiều rộng (max.): 5000 mm

 • Chiều cao (max.): 5000 mm

 • Diện tích (max.): 25 m²

 • Đùng được cơ hay điện

 • Nhiều màu sắc, hình dạng bìa và hình học thanh trượt để hoàn toàn tự do thiết kế

Rèm Lưới Chống Năng

9970792v2.jpg
 • Chiều rộng (max.): 3000 mm

 • Chiều cao (max.): 3000 mm

 • Diện tích (max.): 9 m²

 • Đùng được cơ hay điện

 • Nhiều kiểu dáng cũng như màu sắc khung khác nhau cho phép thiết kế mặt tiền sáng tạo với kiểu sê-ri 75/90/110. Trong dòng 80/100, có 4 màu khung tiêu chuẩn để bạn lựa chọn.

bottom of page