top of page
Gattner.VN.jpg

Partnership between Germany and Vietnam

Partners

OUR GERMAN PARTNERS

Gattner Vietnam​

Spezialist für Systemlösungen für Gebäudefassaden

Công ty Gattner Việt Nam nhập khẩu toàn bộ nguyên vật liệu, dụng cụ và máy móc từ Đức. Qua nhiều năm hợp tác, công ty đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp. 

Hàng tháng, công ty TNHH Gattner Vietnam nhận được các container với các sản phẩm cần thiết.

bottom of page