top of page
Winkhaus.svg.png

ALWAYS PRECISE

activ-concept-2.png

Partners

WINKHOUSE MADE IN GERMANY

Winkhaus đã thuyết phục khách hàng của mình bằng các sản phẩm sáng tạo và dịch vụ có năng lực trong hơn 160 năm.

Các nhà sản xuất và kinh doanh cửa sổ, kiến ​​trúc sư, chủ sở hữu tòa nhà và người dùng trên khắp thế giới đánh giá cao

các dịch vụ đa dạng và chất lượng cao của công nghệ cửa sổ thông minh, khóa cửa và tổ chức truy cập từ Winkhaus.

Công ty gia đình truyền thống của chúng tôi có trụ sở tại Telgte, Münster và Meiningen, trong số những công ty khác,

và có các công ty con quốc tế ở một số quốc gia.

AGQS Winkhaus Zertifikat.jpg
bottom of page