top of page
central-park.jpg

SCREENLINE

screenline-logo.png

ScreenLine® – System C (cơ với dây rút)

Bộ phận điều khiển bên ngoài được gắn vào ô kính đối diện trực tiếp với nam châm bên trong, được tích hợp hoàn toàn vào phần đầu, sử dụng băng dính chịu lực cực tốt. Giá treo được kích hoạt bởi một sợi dây vô tận đặt nam châm bên ngoài chuyển động quay. Dây rút được kéo dài trên một giá đỡ dây trên kính.

system-c.png
system-c-video.jpg

SL20/22C

SL27/29/32C

Hệ thống: Rèm trong kính hộp dùng cơ dây rút

Chức năng: nâng / hạ / quay

Chiều rộng: 300 ~ 2000mm
Chiều cao: 300 ~ 2600mm

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 20 22C

rộng 300 - 350 mm = cao đến 1100 mm

rộng 351 - 400 mm = cao đến 1800 mm

rộng 401 - 450 mm = cao đến 2150 mm

rộng 451 - 2000 mm = cao đến 2600 mm

Diện tích tối đa: lên đến 3.5 m² (nâng / hạ / quay)

- từ 3.51 m² đến 5.2 m² (chỉ quay)

Bảng kỹ thuật SL20MB:

Bảng kỹ thuật SL22MB:

Hệ thống: Rèm trong kính hộp dùng dùng cơ dây rút 

Chức năng: nâng / hạ / quay

Chiều rộng: 300 ~ 3000mm
Chiều cao: 300 ~ 3000mm

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 27C

rộng 300 - 350 mm = cao đến 750 mm 

rộng 351 - 400 mm = cao đến 1800 mm

rộng 401 - 450 mm = cao đến 2200 mm

rộng 451 - 2000 mm = cao đến 3000 mm

Diện tích tối đa: lên đến 6 m² (nâng / hạ / quay)

- từ 6.01 m² đến 9 m² (chỉ quay)

Tỷ lệ chiều rộng - chiều cao Rèm SL 32C

rộng 300 - 350 mm = cao đến 550 mm 

rộng 351 - 400 mm = cao đến 1600 mm

rộng 401 - 450 mm = cao đến 2200 mm

rộng 451 - 2000 mm = cao đến 3000 mm

Diện tích tối đa: lên đến 6 m² (nâng / hạ / quay)

- từ 6.01 m² đến 9 m² (chỉ quay)

Bảng kỹ thuật SL27MB:

Bảng kỹ thuật SL29MB:

 

Bảng kỹ thuật SL32MB:

bottom of page